Forside

Respiratorhjælp Danmark

- expertbistand til professionelle

FOKUS

 

Respiratorhjælp Danmark har en mangeårig erfaring med etablering og vedligehold af alle typer af hjælperordninger i eget hjem, som har til formål at sikre en kombination af respiratorisk behandling og overvågning samt pleje og omsorg af pågældende patient.

 

 

 

 

 

 

 

Mange års erfaring med forskellige foranstaltninger på området har tegnet et tydeligt billede af, at der i mange tilfælde ikke er en naturlig sammenhæng mellem et meget dyrt hjælpeberedskab og kvalitet !

 

Der er et meget stort individuelt element i alle sager, og med den samtidige store kompleksitet og alle de mange involverede aktører, så er det et "puslespil" med mange brikker.

 

Når brikkerne lægges korrekt og mán finder "nøglen" i den konkrete sag, så vil det have positiv virkning på såvel kvaliteten som opgavens samlede omkostningsniveau !

 

 

 

 

 

Etablering af hjælperordning

 

Det er vigtigt at få iværksat den rette type af hjælperordning i fællesskab mellem region og kommune

 

Ud fra patientens ressourcer tilrettelægges en hjælperordning som i videst muligt omfang imødegår patientens samlede hjælpebehov og samtidigt er juridisk og samfundsøkonomisk holdbar. Det er vigtigt, at ordningen netop rummer alle de elementer, som bidrager til at sikre, at det kommer til at fungere. Dette er en af vore spidskompetencer !

 

 

 

Vedligehold af hjælperordninger

 

Konfliktløsning, sparring med hjælperteams, handleplaner og iværksættelse af supervision er ofte nødvendige ingredienser

 

Vi får ordningernes funktionalitet optimeret med det fomål at få brudt med negative spiraler ! Dette vil erfaringsmæssigt både forbedre patienternes livskvalitet og på samme tid reducere det langsigtede omkostningsniveau af opgaven..

 

 

 

 

Fordeling af udgifter

 

Vejledende udtalelse om fordeling af udgifter til aflønning af hjælpere mellem kommune og region

 

Vi tilbyder udredning af den konkrete patients samlede hjælpebehov i forhold til respiratorisk behandling, personlig pleje og omsorg, praktisk og personlig bistand samt hjælp til opretholdelse af livsudfoldelse som fundament for vejledende udtalelse om fordeling af udgifter mellem kommune og region.

 

 

 

Økonomistyring og budgetlægning

 

Løbende monitorering og analyse af udgifterne på området bidrager til kvalitetssikring af ordninger og rationel ressourceanvendelse

 

Ud fra patientens ressourcer tilrettelægges en hjælperordning som i videst muligt omfang imødegår patientens samlede hjælpebehov og samtidigt er juridisk og samfundsøkonomisk holdbar. Det er vigtigt, at ordningen netop rummer alle de elementer, som bidrager til at sikre, at det kommer til at fungere. Dette er en af vore spidskompetencer !

Respiratorhjælp Danmark skaber et privat - offentligt samarbejde til gavn for patienterne !

 

 

 

 

 

Det er ofte nogle små justeringer i hjælperordningen, der kan gøre en stor forskel for patientens livskvalitet !

 

 

 

Det kræver et erfaringsgrundlag fra flere hundrede forløb før "værktøjskassen" er stor nok til at lokalisere de potentialer der er i alle sager, hvad enten det er kvalitativt og/eller økonomisk.

Det er her Respiratorhjælp Danmark gør den store forskel !

 

 

 

 

Respiratorhjælp Danmark Aps, Søvejen 5, 1. sal, Vestbirk, 8752 Østbirk - CVR.nr. 36730285

 

 

 

 

 

All copyrights © reserved for respiratorhjælp.dk